EIN GWELEDIGAETH YW DATBLYGU ADEILADAU ACTIF A ALL GYNHYRCHU, STORIO A RHYDDHAU EU HYNNI SOLAR EU HUNAIN.

Gwnawn hyn trwy ddatblygu technoleg, trwy arddangos y cysyniad ar adeiladau graddfa lawn a thrwy dynnu ynghyd bartneriaid sy'n gallu cydweithio i hwyluso newid yn yr amgylchedd adeiledig.
Mae Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC yn gonsortiwm academaidd a diwydiannol o dan arweiniad Prifysgol Abertawe, gyda'i phartneriaid strategol Akzo Nobel, NSG Pilkington, Tata Steel a Phrifysgol Caerdydd.
Ariannir y Ganolfan gan Gyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol, Innovate UK a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF

Senedd Event

Llwybr Carbon Isel i 2030

Mis yma, fe drefnom ddigwyddiad mewn ymateb i Ymgynghoriad Llwybr Carbon Isel Llywodraeth Cymru; gan godi ymwybyddiaeth o’r materion allweddol a sut all #AdeiladauByw fod yn rhan o’r datrysiad. Cyd-destun/Cefndir: Newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n bygwth ffyniant Cymru oherwydd y bydd yn effeithio ar fywydau […]

Active Homes Neath

Mae gwaith adeiladu yn dechrau ar gartrefi a fydd yn cynhyrchu, storio a rhyddhau eu hynni eu hunain

Mae gwaith adeiladu ar y gweill yng Nghastell-nedd ar y datblygiad tai mawr cyntaf yn y DU i ddefnyddio’r cysyniad ynni haul ‘Adeiladau Gweithredol’. Mae’r 16 cartref, ar safle cartref gofal blaenorol, wedi’u cynllunio i wneud y mwyaf o ynni haul a byddant yn defnyddio cyfuniad o dechnolegau arloesol i […]

Swyddfa yfory, heddiw – swyddfa ynni positif gyntaf y DU yn agor yn Abertawe

Bydd swyddfa ynni positif gyntaf y DU, sy’n creu mwy o ynni solar nag y mae’n ei ddefnyddio, yn agor ym Mhrifysgol Abertawe ar 21ain Mehefin.  Ar hyn o bryd mae adeiladau’n cyfrif am oddeutu 40% o’r ynni a ddefnyddir yn y DU. Mae’r adeilad newydd hwn, a adwaenir fel […]

See all our news