Newyddion

Llwybr Carbon Isel i 2030

Posted on
Senedd Event

Mis yma, fe drefnom ddigwyddiad mewn ymateb i Ymgynghoriad Llwybr Carbon Isel Llywodraeth Cymru; gan godi ymwybyddiaeth o’r materion allweddol a sut all #AdeiladauByw fod yn rhan o’r datrysiad. Cyd-destun/Cefndir: Newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n bygwth ffyniant Cymru oherwydd y bydd yn effeithio ar fywydau […]

Newyddion

Bydd Swyddfa Ynni positif gyntaf y Deyrnas Unedig yn cael ei hadeiladu ym Mhrifysgol Abertawe gan SPECIFIC

Posted on

Yn ystod ei ymweliad â Champws Bae Abertawe, cyhoeddodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Alun Cairns, fuddsoddiad gwerth £800,000 a gefnogir gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yng Nghanolfan Arloesedd a Gwybodaeth SPECIFIC. Defnyddir y cyllid, a ddarperir gan Innovate UK, i adeiladu’r Swyddfa Ynni Positif gyntaf yn y Deyrnas Unedig, a fydd […]