Digwyddiadau

Digwyddiadau

Cyfarfod Grŵp Ffotocemeg y Gymdeithas Gemeg Frenhinol

Posted on

Iau 20 – Gwener 21 Medi 2018 Nod Cyfarfod Grŵp Ffotocemeg y Gymdeithas Cemeg Frenhinol yw dod â chymuned ffotocemeg y DU ac Iwerddon ynghyd er mwyn amlygu rhai datblygiadau diweddar mewn nifer o feysydd, o ffotocemeg sylfaenol a ffotoffiseg strwythurau a deunyddiau moleciwlaidd ac uwchfoleciwlaidd, ffotocemeg ddamcaniaethol a thechnegau […]