Seiliwyd gweledigaeth SPECIFIC ar arbenigedd mewn amryw o feysydd technoleg, gan gynnwys caenau gweithredol, ffotofoltäeg, technoleg solar thermol, storio gwres a thrydan.

Tra mae ein hadeiladau arddangos yn defnyddio technoleg ar raddfa lawn, bresennol i brofi’r cysyniad 'Adeiladau Actif', mae ein timau ymchwil a thechnoleg yn gweithio i ddatblygu a chynyddu graddfa technolegau'r genhedlaeth nesaf, a fydd yn bwydo diwydiant yn y dyfodol.

MEYSYDD ARBENIGEDD