June 2019

Dr Jenny Baker

Arweinydd Ymchwil: Grŵp Storio Electrogemegol Jenny yw’r arweinydd storio electrocemegol i SPECIFIC, gan weithio ar gymwysiadau storio ansymudol sy’n cynnwys batris  llif, ïon-lithiwm ac ïon… Read More »Dr Jenny Baker

Dr Tracy Hanlon

Uwch Reolwr Portffolio – Gweithgynhyrchu’r Dyfodol, Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC)