Megan Chick

DR JON ELVINS

ARWEINYDD YMCHWIL: STORIO THERMOGEMEGOL Treuliodd Jonathon ddeuddeng mlynedd yn rheoli prosiectau ymchwil a datblygu cynnyrch yn y diwydiant dur, ond bellach mae’n arwain y tîm… Read More »DR JON ELVINS